Vnitřní vztahy 1 - Nadvláda vnitřního muže

SILÁK BEZ SLITOVÁNÍ A NEÚSTUPNÁ RIVALKA
Mužství železná pěst a tvrdé ženství

Představujeme vám první dynamiku vnitřního trojúhelníku, tedy projev chování typu „Siláka bez slitování“ a „Neústupné rivalky“. Je to stav, kdy v muži i v ženě vládne jejich vnitřní mužská část – postava vnitřní muž. Pro takový projev mužství jsou charakteristické rigidní postoje a zásadní hodnota či spíše konstanta zní: Podávat výkon a uspět. Často se řídí heslem "Neuhnu, neustoupím a nepodlehnu, to raději zemřu."  Ženství představované neústupnou rivalkou mívá zase za svoje motto "Výsledek je víc než já, na mně nezáleží.“  Má velkou potřebu vytvářet iluze – o své síle, rozhodnosti, jasném názoru na téměř vše. Taková žena s rigidní hranicí je v rámci vztahu zcela statická a neuhne ani o píď, protože se bojí, že by mohla přijít o celé území.

Exkurze do vnitřního mužského světa
Pro rozpoznání maskulinních postojů mužů i žen je dobré si je nejprve zhruba popsat. Hlavním předobrazem mužských vlastností a kvalit jsou naši otcové, dědové a další určující mužské vzory. Motivací k tomu, že jsou našimi vzory a předobrazy, bývá stejně často obdiv jako odpor. Obojí bývá neužitečné a nezdravé. Protože obdiv vede k idealizaci a někdy až k "zbožštění". Odpor je charakterizován postojem: „Takový/á já nikdy nebudu“. Souvisí to nejen s projevy, postoji a chováním našeho vzoru, ale i případnou nepřítomností dané osoby. Mnohdy se k překvapení všech potomek chová úplně stejně jako nepřítomný rodič. Shodné bývá nejen chování, ale i postoje těla a grimasy.

Mužské kvality: racionalita, agrese, přímost, soutěživost, směřování a cílevědomost, ostrost, hranatost, jasnost pojmenování, analýza, iniciativnost, tvrdost, úzká zaměřenost a vnímání, individuálnost, praktičnost, vyhraněnost, strohost, vnější, dominance, ráznost.

Mužské potřeby: jednoduchost, plánování, struktura, akce, respektive výkon, potřeba věcem aktivně čelit, výzvy, funkčnost, kontrola, nezávislost, vize, samota, hranice, úcta, suverenita, věrnost.

Mužské projevy ve vztazích jsou zjednodušeně tyto: Dbá o sebe. Jeho potřeby jsou často větší než potřeby vztahu či partnerky. Emoce obvykle nevnímá a nevyjadřuje, vyjma vzteku a podrážděnosti. Dominantním projevem muže je akce, potažmo výkon. Ve vztazích preferuje sebe, "Já" a z toho plynoucí osobní prospěch nadřazuje všemu ostatnímu.

Velmi pěkný popis naší mužské energie sepsala Tara Springett:
"Mužská energie. Nejvýstižněji si ji představíme jako raketu. Raketa je velmi aktivní, proletí oblohou s obrovským nasazením. Mužská energie je zaměřená. Raketa si nelítá pro radost, má cíl, kterého se snaží dosáhnout za každou cenu. „Mužní” muži jsou proto cílevědomí; umějí veškerou svou energii zamířit jediným směrem, kde před sebou vidí cíl, a nenechají se přitom ničím příliš rozptylovat. Takoví muži jsou dominantní a nesnášejí, když jim někdo říká, co mají dělat. „Mužní” muži v reálném světě snadněji něčeho dosáhnou než „ženské” ženy, protože jsou cílevědomější a méně roztěkaní."

SILÁK BEZ SLITOVÁNÍ
„Neuhnu, neustoupím a nepodlehnu, to raději zemřu.“

Jak poznáme „tvrdého chlapa“
Má omezenou míru sebereflexe kvůli černobílému pohledu na svět. Upřednostňuje jednoduchost a pragmatičnost. Jsou pro něj charakteristické rigidní postoje – je nepružný ve své mysli i v těle.
Platí jen má pravda,“ tvrdí s oblibou. Je nezmar, ale bez znalosti svých limitů. Inklinuje k falešné hrdosti a pýše. Pokora je pro něj nepřípustná, vnímá ji jako omezení. Pokoření ve smyslu prohry a bezmoci vnímá jako prohru a ponížení. Zásadní hodnota či spíše konstanta zní: "Podávat výkon a uspět". Jeho možnosti empatie a intuice jsou mizivé. Je zvyklý situace řešit silou, své okolí válcovat nebo jím manipulovat.
Je netrpělivý a reaguje okamžitě. Jeho rozhodovací vzorce jsou automatické. Kvůli tomu se často chová nepřiměřeně – chodí takříkajíc s kanonem na vrabce. Podvědomě touží po přijetí a uznání. Jeho postoje rostou z pocitu zrady, kterou už nikdy nechce zažít. Častým postojem je rivalita s otcem, s nímž bojuje o matčinu přízeň. Další problém bývá rivalita sourozenecká. I proto popírá veškeré limity a vytváří si vztahy z pozice kontroly, moci a síly. Nemůže si přiznat svoje pocity, měl by pak pocit viny. Jde o popírání. Mnohdy dokonce ví, že ubližuje a je bezcitný.

Inspirace ze světa filmu – Silák bez slitování
Dokonalý svět / A perfect world, 1993. Režie: Clint Eastwood - Butch
Návrat / Vozvrashcheniye (Vozvraščenie), Rusko, 2003, 105 min, režie: Andrej Zvjagincev - otec
Wrestler, USA / Francie, 2008, 109 min, režie: Darren Aronofsky - Randy "The Ram" Robinson
Pelíšky, 1999. Režie: Jan Hřebejk – Postava Jiřího Kodeta

Práce – Je to muž do krizí a „válek“
Zmíněný typ muže bývá průbojný, ambiciózní a vždycky přesně ví, co chce. Je to dříč, který jde a řeší. Je rychlý a efektivní. Bývá často vůdcem, který je oceňovaný za svou rozhodnost. Má silný fokus, od kterého se nenechá rozptylovat emocemi ani postranními cíli. Jeho soutěživost se často dostane až do fáze „chození přes mrtvoly“. Umí dobře zapnout tunelové vidění, které nezná soucit, ale velice často dosahuje svých cílů. Tito lidé mají rádi výzvy a exponované pozice. Jsou ideální do „válek“ a krizí. Právě tam je zapotřebí hodně zodpovědnosti a rozhodování, tzn. moci, po které lační.

Vztahy
Jeho přitažlivost spočívá v jeho moci a schopnosti zabezpečit i uspět. Umí se prosadit a mívá charisma. Vztah ho baví nejvíc na začátku, kdy dobývá. Ve vztazích je emočně plochý. Je silně zaměřen na strukturu a řád. Je nepružný a často odmítá jakoukoliv diskuzi. Má potřebu kontrovat a mít dominanci. Vytváří často "zlatou klec" = "Já se o tebe velice dobře postarám, ale ty budeš dělat to, co chci já." Bývá někdy pompézní a umí přehnaná gesta.

Rodičovství – Role táty: Nepřítomnost a tlaky
Jako otec bývá nepřítomný, jelikož se realizuje v práci nebo jinak mimo domov. Často je to zapálený sportovec nebo muž silně angažovaný v rámci hobby. Promítá se to i v tom, že když je doma, děti nutí do koníčků s prokazatelnými výsledky. Má tendenci určovat pravidla, vše kontrolovat a vést. Vlídnosti a soucitu nemá dost ani pro sebe, natož aby ho používal pro druhé.

Celkový obraz života: "A přitom to vypadalo všechno tak krásně…"
Zvnějšku vypadá vše ideálně. Vzhled, kariéra, vztahy, zdraví… Tyto muže často provází úspěch. Snadno a rychle dosahují vytčených cílů. Vytváří obraz velkého života. Jenže uvnitř se začne hlásit o slovo prázdnota, frustrace, pocit vlastní nedostatečnosti a odcizení. Objeví se problém nebo překážka – jsou totiž odpojení od vnímání svých pocitů. Dříve nebo později je začnou trápit vztahy (rozchody, rozvody a život single) nebo zdraví (vyčerpání, vyhoření, úrazy a nemoci). Ocitnou se na křižovatce. Zde mohou buď nadále ignorovat své pocity za cenu stále většího znecitlivění, nebo jim dojde energie na další útěk od sebe a dostihne je bezmoc a často i nemoc. Sami sebe neřeší. Nepovažují to za důležité. Nikdo je to nenaučil. A jsou natolik zaměstnáni vší tou kontrolou, že dokud se jim iluze nezhroutí, problém nevidí. Teprve pak si dokážou přiznat, že jsou v nouzi, a požádat o pomoc. To je první krok k nápravě.

Východiskem je cesta k sobě
Hlavní výzvou je opustit kontrolu. Učit se zastavovat a nejít vždy okamžitě do akce. Nechávat věci více plynout a neurčovat dynamiku dění za každou cenu. Pustit otěže a netrvat na vedoucí pozici. Přiznat si problém.
Bez nárůstu pasivity, které předchází zpomalení a pozornost vůči tomu, co prožíváš, se nic nezmění. Jde o to pocitům čelit = prožívání, nikoliv je řešit = potlačení. To povede k obnově respektu k vlastním limitům a postupnému návratu zranitelnosti a citlivosti. Překážkou bývá, že jako první se objevují pocity vzteku, viny a selhání, kterým je nesnadné čelit.

Jde o to pocitům čelit = prožívání, nikoliv je řešit = potlačení.

Cesta za změnou vyžaduje odvahu říci si o pomoc. Sám to nedáš. Nelze spoléhat jen na sebe. Vlastní pocity nejsou běžné téma k hovoru mezi muži u piva nebo na horské túře. Zároveň postoj siláka bez slitování má hluboké kořeny = příčiny. A to jsou místa, kam je lépe se vydat za doprovodu zkušeného průvodce.

NEÚSTUPNÁ RIVALKA
"Výsledek je víc než já. na mně nezáleží.“

Tvrdá žena
Má velkou potřebu vytvářet iluze – o své síle, rozhodnosti, neústupnosti, jasném názoru na téměř vše. Nepružné (rigidní) hranice, které nastavuje, jsou pro to ideálním nástrojem. V rámci vztahu je pak coby žena s rigidní hranicí zcela statická, to znamená, že neuhne ani o píď. Bojí se, že přijde o celé území. Důsledkem tohoto postoje je ztráta vlastní svobody. Není tvořivá. Je soutěživá a jde si tvrdě za svým. Mívá rychlé reakce, na vše svůj názor, který se nebojí prosazovat, a považuje to za svou kvalitu. Zmíněná ráznost a síla přitahuje "hodné chlapce". Ona sama byla utlačována nebo přehlížena v dětství (toxické matky).

Křivda a rozpolcení
Její rigidita roste z křivdy, kterou si v sobě nese již od dětství. Jako holčička zažila bezmoc. Její temperament byl potlačován rodiči – častěji matkou. Navíc měli rodiče rozdílné výchovné přístupy. Další zátěž vzniká, když rodič něco jiného říká a něco jiného následně dělá. V konečném důsledku je takové ženství bez soucitu, nevěří a nespoléhá na vlastní pocity ani na intuici, i když obojí má. Ženská složka je potlačena. Dominuje soutěživost a tvrdost. Tento typ ženy má touhu a ambici všechno zvládnout. Často se srovnává s druhými, ale v ničem z toho nenachází štěstí. Tato bezcitnost a krutost k sobě samé brzdí radost.

Inspirace ze světa filmu – Neústupná rivalka
Cena za něžnost
/ Terms of Endearment, USA, 1983, 132 min, režie: James L. Brooks – matka
Pán přílivů / Prince of Tides, USA, 1991, 132 min, Režie: Barbra Streisand – matka
Přelet nad kukaččím hnízdem / One Flew Over the Cuckoo's Nest, USA, 1975, 133 min, režie: Miloš Forman – Vrchní sestra
Sedmero krkavců, ČR, 2015, 99 min. Režie: Alice Nellis – královna

Práce – Kdo z koho
Velice dobře se umí zaměřit na výkon nebo na výsledek, který je podle ní správně, aniž by vnímala sebe nebo okolí. U žen to nese výrazné riziko, že rychleji vyhoří, protože žena má rozvinutější "My" – sociální vnímání. Slaďuje vždy více věcí naráz. Nikdy zcela neupozadí rodinu kvůli práci na rozdíl od muže – Siláka bez slitování. Specifické pro tyto ženy je, že dávají více na odiv své postavení a bývají marnivé. Zároveň jsou uvnitř vzteklé, že musejí dokazovat, že jsou lepší než muži, a podvědomě i proto, že ztrácejí své ženství.

Vztahy
Neústupná rivalka ustavičně soutěží s muži a také je neustále zkouší a prověřuje. Bývá hodně navenek sebevědomá. Kritiku a pochybnosti odmítá. Má svou pravdu. Neumí být ve vztahu oddaná, vnímá to jako poddanost. Má potřebu vést. Sice v sobě cítí touhu být slabou bytostí a o partnera se opřít, ale ve skutečnosti k tomu dochází pouze výjimečně. 

Rodičovství – Role mámy: Tvrdá žena
Jako matka bývá přísná, rázná a moc se s ničím nemaže. Často dává mechanickou péči, kdy je vše potřebné pro rodinu zabezpečeno, ale prostředí je chladné a strojové, bez citu. Nebo pečuje, ale vždy podle svých kritérií správnosti, ne podle potřeb dětí. Stejně jako v případě muže Siláka bez slitování tlačí děti do výkonu, má tendenci určovat pravidla, vše kontrolovat a vést.

Východiskem je cesta k ženské části
Hlavní výzvou je navrácení soucitu. Učit se vnímat zdravě své emoce. Dávat a navracet jim důležitost. Nořit se do sebe. Vytvářet a posilovat pocit bezpečí, který umožní více důvěřovat druhým i životu. Umět být slabá a zranitelná. Uznat, že opravdu nemusím vše zvládat sama. Nechávat věci více plynout a neurčovat dynamiku dění za každou cenu.

Jde o zpomalení a zvnitřňování = přesun pozornosti z venku dovnitř na sebe. Nezbytné je posílení vciťování a uznání destruktivnosti svého chování a postojů. Zastavit vyčerpávání a obnovit radost. Jde o to zbavit svou sílu mužského náboje a důvěřovat v sílu ženskou a oddat se jí. To povede k obnově respektu k vlastní citlivosti. Překážkou bývá, že jako první se objevuje iluze, že pocitů mám dost. Zabrečím si. Vztekám se. Pociťuji křivdu a nespravedlnost.

Jde o to zbavit svou sílu mužského náboje a důvěřovat v sílu ženskou a oddat se jí.

Cesta za změnou vyžaduje odvahu si přiznat své strachy a pocit ohrožení. Sama se v tom ztratíš. Pojď si uznat a najít svou ženskou část. Síly není potřeba se bát, je potřeba ji používat v souladu se sebou. Postoj Neústupné rivalky mívá hluboké kořeny = příčiny. Část cesty můžeš ujít sama. Zvaž, jestli ale není lepší mít na další cestě doprovod, aby ses se v tom sama neztratila.

Autoři: Vladimír Münz, Michaela Dušková Kovaříková

Vnitřní vztahy úvod - Ztracené mužství a uspané ženství

Vnitřní vztahy úvod - Ztracené mužství a uspané ženství

Hledáte své místo v životě? Není vám jasné, jakou máte roli? Nemáte život ani jeho směřování ve svých rukách? Jste nespokojeni se stavem svého mužství, či ženství? Není vám jasné, jak se ve své situaci orientovat? Tento text by vám mohl ukázat příčiny a souvislosti. Věříme, že: „Pokud ve vás uzrálo rozhodnutí pro změnu, je třeba nejprve situaci pojmenovat.“ Udělat si v tom jasno. Přinášíme vám náš pohled na mužství i ženství, a na jeho 4 základní typy.

Vnitřní vztahy 2 - Nadvláda vnitřní ženy

Vnitřní vztahy 2 - Nadvláda vnitřní ženy

Představujeme druhou dynamiku vnitřního trojúhelníku, tedy projev chování typu „Muže chameleona“, který zapomněl svou původní barvu. Jeho velmi oblíbený postoj ke světu je „přizpůsobování je moje norma“. A „Ženy oběti“, která v sebeobětování našla poslání a smysl svého bytí. Je to stav, kdy v muži i ženě vládne jejich vnitřní ženská část – „postava“ vnitřní žena.

Vnitřní vztahy 3 - Nadvláda vnitřního dítěte

Vnitřní vztahy 3 - Nadvláda vnitřního dítěte

Zde je předposlední dynamika vnitřního trojúhelníku, kdy náš život ovládá postava vnitřního dítěte. Je to tedy projev chování typu „Muže-velkého dítěte“, který nedospěl a líbí se mu to. Jeho oblíbený postoj ke světu je „na zodpovědnost mám ještě čas“. A u ženy jde o chování „Ženy s hlavou v oblacích“, která utíká do jiných světů, aby se vyhnula hlavně tomu uvnitř sebe. "Zůstat dívenkou je příjemné."

Vnitřní vztahy 4 - Nikdo nevládne

Vnitřní vztahy 4 - Nikdo nevládne

Toto je čtvrtá a poslední dynamika vnitřního trojúhelníku. Stav, kdy nevládne nikdo. Nevládne žádná vnitřní postava. Může vládnout kdokoliv. Při problému, krizi či těžkostech se zkrátka někdo ujme vedení. A platí pravidlo „silnější bere“. Kdo to bude, záleží pouze na aktuální situaci. U mužů se tato dynamika projevuje chováním typu „muže, který nad svým životem ztratil vládu...“. Takový muž někde hluboko nevěří v sebe ani v život. Nenachází důvod žít v přítomnosti. A „ženy, která to vzdala“, nenašla důvod pro zapojení do života. Doposud ji život více zraňoval, než naplňoval.